Hållbarhet

På SDG arbetar vi långsiktigt och systematiskt med hållbarhetsfrågor inom framför allt tre olika fokusområden. Genom att systematisera och standardisera vårt arbetssätt, samt våra materialval, kan vi säkerställa att vi fokuserar på de frågor som verkligen gör skillnad.

Följande är de tre fokusområdena för vårt hållbarhetsarbete:

Emballage och förpackningar

Vi väljer material och utformning på våra emballage och förpackningar med fokus på återhållsamhet, återbruk och återvinning. Genom att göra medvetna val kan vi minska vår miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi.

Byggmaterial

Genom att välja material med lång livslängd skapar vi hållbarhet över tid. Vi strävar efter att använda material av hög kvalitet som är hållbara och som kan användas och slitas med värdighet utan att behöva bytas ut eller slängas.

Återbruk

Vi genomför alltid en inventering av befintlig restauranginredning och restaurangmaskiner för att, om möjligt, återbruka dem i våra projekt. Genom att ge nytt liv åt befintliga resurser minskar vi avfallet och främjar en mer hållbar resursanvändning.

Genom våra åtaganden inom dessa fokusområden strävar vi efter att göra en verklig skillnad och bidra till ett hållbart samhälle samtidigt som vi skapar värde för oss på SDG och för våra kunder.