Vår affärsstrategi

SDG utvecklar lokaler med attraktiva lägen i hela Skandinavien. Vår långsiktiga strategi är att vara en aktiv fastighetsförvaltare, som står våra kunder och hyrestagare nära. Genom att förädla råa ytor skapar vi mervärde till fastigheten. Vi utvecklar idéer som är större kvadratmeterna – och fortsätter sedan att kommersiellt utveckla, förädla och förvalta. När ett hyresavtal är påskrivet kan fastighetsbolaget överlåta hela ansvaret till oss.

Vi analyserar flöden, demografi och kundbeteende i det absoluta upptagningsområdet. Tillsammans med vår analys och vår gedigna erfarenhet från branschen skapar vi en komplex restaurangmix som både blir framgångsrik och lönsam.

Vår affärsmodell bygger på fastighetsutveckling som bidrar till stabila kassaflöden, i kombination med värdeökning för fastigheten. En viktig parameter i SDG:s strategi är den mångåriga erfarenhet som vårt team har från både projekt inom fastighetsutveckling och restaurangnäringen i stort. Denna kunskap gör det möjligt för oss att långsiktigt utveckla och förvalta attraktiva projekt.

Vision och affärskoncept

Läs mer>>

Vår process

Läs mer>>

Vårt team

Läs mer>>