Vår process

SDG har ett unikt erbjudande där vi tar ansvar från A till Ö genom hela processen. Efter öppning fortsätter vi aktivt förvalta de restaurangkoncept vi utvecklat. Vi utvecklar alltid konceptet utifrån platsens och projektets unika förutsättningar. Målsättningen är att kunna skapa en långsiktigt och lönsam investering för både fastighetsägare samt hyresgäster.

Vår process - Förstudie

Förstudie

I förstudien sker insamling av grunddata för lokalen och platsens unika förutsättningar. Genom analys av inhämtad information skapas insikter för fortsatt utveckling och etablering.

 • Lokalen och förutsättningar för etablering
 • Geografi – land/stad, upptagningsområde
 • Andel bostäder / andel företag
 • Konsumtionsflöden – daypart, dag/helger
 • Demografi
 • Konkurrensanalys
Vår process - Investeringsbeslut

Investeringsbeslut

I denna fas sätts dom ekonomiska ramarna och förutsättningarna som krävs för projektet. Målsättningen är att kunna skapa en långsiktigt lönsam investering.

 • Hyresvillkor, avtalslängd
 • Diskrepans mellan ingående och utgående hyra
 • Etableringsbidrag, fastighetsägare/investering
 • Övergripande finansiering /skissbudget
 • Signering avtal & etableringsplan
Vår process - Utveckling Fas 1

Utveckling Fas 1

Konceptutvecklingen, plan och layout utformas i denna fas. Vi optimerar och spetsar konceptet utifrån platsens och projektets unika förutsättningar.

 • Genomgång och uppmätning av ytor
 • Optimering av antal aktörer & antal sittplatser
 • Konceptutveckling – utifrån förstudie/strategi
 • Bearbetning av planritningar
 • Fastställande av planritning & övriga ritningar
 • Naming & brand identity
 • Utveckling av införsäljningsmaterial inkl renderingar
Vår process - Utveckling Fas 2

Utveckling Fas 2

Med vår gedigna erfarenhet från branschen skapar vi en komplett restaurangmix som är anpassad för konceptet. Urvalsprocessen skapar möjligheter för en mix som både blir framgångsrik och lönsam.

 • Uppstart – införsäljningsprocess med hyresgäster
 • Urval av restaurangaktörer för bästa tänkbara dynamik
 • Urval av aktörer för underhållning m.m.
 • Framtagning av hyresavtal
 • Signering av avtal – hyresgäster
Vår process - Utveckling Fas 3

Utveckling Fas 3

I denna fas tar projektet fysisk form och byggprocessen tar vid. Gemensamma ytor och kök detaljritas och upphandlas, anpassningar och konceptsupport för hyresgäster utformas. Allt slutbesiktigas och därefter invigning.

 • Uppstart – bygg & etablering (simultant med införsäljning)
 • Fastställande av öppningsdatum/invigning
 • Upphandling av entreprenader för gemensamma ytor
 • Köksplanering/detaljritning för hyresgästers kök
 • Design och koncept-support för hyresgäster
 • Investeringsbeslut för hyresgästanpassningar
 • Slutbesiktningar & invigning
Process - Drift & förvaltning

Drift & förvaltning

Efter öppning fortsätter vi aktivt förvalta de restaurangkoncept vi utvecklat. Vi arbetar långsiktigt på våra lokationer med uppföljning, administration, driftsupport och management.

 • Överlämning – drift & management
 • Upphandling – städ & diskplock
 • Genomgång & utbildning av fastighetsrelevanta rutiner
 • Etablering av marknadsplan & SoMe
 • SDG förvaltar och genererar statistik över nyckeltal
 • Månatlig hyres- & kostnadsadministration
 • Driftsupport för hyresgäster & uppföljning med ”one to one” möten
 • Uppföljning av nyckeltal, budget månatligt/utfall & analys