Vårt team

Det är svårt att driva en restaurang – men det är betydligt svårare att driva en restauranghall. SDG:s unika styrka är sammansättningen av vårt team. Vår kunskap sitter både i själva förvaltningen och i hur vi utformar och skapar en ny mötesplats.Med vår gedigna erfarenhet från branschen kan vi skapa en komplex restaurangmix som blir både framgångsrik och lönsam.

Idag finns inga tydliga konkurrenter till SDG:s verksamhet. Vi agerar utifrån ett unikt erbjudande där vi arbetar med projektet hela vägen, från att räkna på lönsamheten till att förvalta ytorna. Med innovation och expertis går vi från idé till verklighet.

Arbetet med tidigare etableringar av restauranghallar har gett oss ovärderliga lärdomar och skapat effektiva, väl inarbetade processer. Vår erfarenhet och kompetens inom restaurangnäringen gör att vi har en djup förståelse för komplexiteten i att utveckla dessa platser. Vi besitter kunskapen att förädla våra koncept utifrån förändrade konsumentpreferenser och tekniska framsteg. Det gör att vi kan skapa koncept som både anpassas efter trender och blir framgångsrika på lång sikt.

Vi som har skapat och äger SDG ligger bakom projekt som K25 på Kungsgatan i Stockholm, Teatern i Ringen på Södermalm och nyetablerade S2 i Mall of Scandinavia i Solna.

 

Ricard Constantinou

Koncept- & affärsutveckling

ricard@spacedevelopmentgroup.se
+46 70 929 99 80

Ricard Constantinou startade sin första restaurangverksamhet redan som 16-åring. Sedan dess har han, i snart 40 år, utvecklat, förfinat och utmanat restaurangnäringen. Genom att driva egna bagerier, korvrestauranger och ett eget korvmakeri, samt att utveckla snabbmatskedjor, besitter Constantinou en unik expertis. Ricard har erhållit flera prestigefyllda utmärkelser. Hans krogar har bland annat erhållit 6 Gulddrakar och belönats med Bib Gourmand-utmärkelsen från Guide Michelin. Ricard har även personligen förärats med Gulddrakens hederpris.

Sammantaget har Ricard ägt eller drivit över 100 restauranger, samt byggt och drivit flertalet restauranghallar. Med sin omfattande erfarenhet från måltidsindustrin utmanar Ricard ständigt konventionella uppfattningar om vad en restauranghall kan vara. Ricard har även haft förtroendet att under sju år sitta i styrelsen för Visita, som är bransch- och arbetsgivarorganisation för hotell- och restaurangbranschen och den svenska besöksnäringen.

Ricard är grundare och ägare av välkända måltidskedjan Panini Internazionale och K-märkt, samt skapare av framgångsrika restauranghallar i Stockholm som K25 på Kungsgatan, Teatern i Ringen centrum och S2 i Mall of Scandinavia.

 

Michel Maiden

Driftansvarig

michel@spacedevelopmentgroup.se
+46 72 044 47 05

Med en gedigen bakgrund som kock och köksmästare på ett flertal krogar är Michel Maiden idag en rutinerad och resultatorienterad produktutvecklare och operativ chef inom restaurang- och livsmedelsindustrin. Med sin långa erfarenhet av nyetableringar och kvalitetsutveckling spelar han en central roll som den sammanhållande länken och informationskanalen mellan hyresgäster, hyresvärdar, gemensamma leverantörer och gäster.

Michel arbetar med våra handplockade koncept och hyresgäster och säkerställer kvaliteten genom att ansvara för lokala driftsfrågor på våra etableringar. Samtidigt har Michel också en unik förmåga att identifiera och etablera samarbeten med nya restaurangkoncept.

Under sin långa karriär har Michel arbetat med välkända varumärken som Panini, Gooh, Lantmännen, Berns, Printz, K25, Panini Internazionale, Vasakronan Unibail Rodamco, Westfield och AMF Fastigheter.

 

Mikael Sköldmark

Affärsutveckling, förvaltning & legala frågor

mikael@spacedevelopmentgroup.se
+46 70 696 11 73

Med över 25 års erfarenhet inom restaurangbranschen, både inom enskilda restauranger och kedjeföretag, besitter Mikael både erfarenhet och expertis. Under de senaste 10 åren har hans huvudsakliga fokus varit på utveckling och förvaltning av restauranghallar. Med sin unika kompetens och omfattande erfarenhet är Mikael ansvarig för avtalsfrågor, förhandlingar och upphandlingar inom verksamheten. Han ansvarar även för uthyrningsprocesser, hanterar myndighetskrav och övervakar ekonomiska processer.

Utöver sitt arbete är Mikael också ägare till ett antal restauranger. Genom sitt delägarskap i måltidskedjan Panini Internazionale och K-märkt har Mikael en direkt koppling till branschen och förstår de utmaningar och möjligheter som en restaurangverksamhet innebär.

 

Magnus Aurell

Bygg, etablering & lokalförvaltning

magnus@spacedevelopmentgroup.se
+46 70 830 05 75

Med över 20 års erfarenhet inom både hyres- och kommersiell fastighetsförvaltning har Magnus etablerat sig som en framstående expert. Han har framgångsrikt lett flera stora fastighetsprojekt, där han har haft övergripande ansvar för bygg, etablering, budget och produktion. Med sin sociala kompetens fungerar Magnus som en värdefull länk mellan hyresgäster, kommuner, myndigheter, arkitekter, underentreprenörer och besiktningskonsulter. Med en gedigen kunskap inom fastighetsjuridik är han även väl insatt i myndighetskrav.

Magnus har framgångsrikt genomfört stora upphandlingar inom områden som värmesystem, energiförbrukning, sophantering och miljöutveckling. Dessutom har han ansvarat för upprättandet av årsbudgetar och kvartalsrapportering för både börsnoterade och privatägda fastighetsbolag.

Med sin tidigare erfarenhet som biträdande jurist har Magnus även arbetat inom tingsrätt, förvaltningsrätt och hyresnämnd. Han kombinerar sin juridiska kompetens med en djup förståelse för fastighetsbranschen och dess utmaningar och potential.

Vision och affärskoncept

Läs mer>>

Restauranghallar

Läs mer>>

Samarbetspartners

Läs mer>>