Vår vision och affärskoncept

Med en unik spetskompetens inom fastighetsutveckling brinner vi på SDG för att omvandla och förädla fastighetsytor. Vi skapar dynamiska mötesplatser för upplevelser inom mat, dryck och underhållning, som ökar fastighetsvärdet och främjar lönsamheten.

Vår vision

Vår vision är att vara den ledande fastighetsutvecklaren i Skandinavien inom mat, dryck och underhållning. Genom våra projekt skapar vi störst värde både för våra kunder och för fastighetsägarnas övriga hyresgäster.

 

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att utveckla och omvandla attraktivt belägna fastigheter i hela Skandinavien. Råa fastighetsytor blir till unika och dynamiska mötesplatser där mat-och dryckesupplevelser står i fokus. Platserna skapar även förutsättningar för annan typ av underhållning.

Restauranghallar

Läs mer>>

Affärsstrategi

Läs mer>>

Vårt team

Läs mer>>